Copy SMS

 • Sherlock
  2012-02-04 19:15:09
  Անամոթ ու պռծ :D :D :D :D
 • TaTeV...
  2012-02-04 19:18:52
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) ֆուուուու :D
 • JIRAYRMESSI
  2012-02-04 19:30:47
  բեգեմօնտիկը իմ դուրը եկավ :D :D :D :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • lusinelusine
  2012-02-04 19:49:22
  վայյյյ (ուրախ) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • SMBAT
  2012-02-04 20:20:12
  ՍՏԵՂ ԵՍ ԿԱՎԵԼԱՑՆԵՅԻ ԷՍ՝ http://www.youtube.com/watch?v=SFLw8aH-M2w&feature=related :D :D :D
 • JIRAYRMESSI
  2012-02-04 21:11:44
  վերջն երրրրրրրրրրրրրրրր (լավչեմ) (լավչեմ) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)