Copy SMS

 • GAYANA18
  2012-02-04 16:48:45
  :O :O :O :O :O (ոչոչ) (ոչոչ)
 • Անյուտա
  2012-02-04 17:04:36
  :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • lusinelusine
  2012-02-04 17:04:54
  ինձ սենց ադրենալին հարկաոր չի հաստատ (վայքո) (վայքո) (վայքո) :D :D :D
 • GAYANA18
  2012-02-04 17:06:53
  էսի ադրենալին չի է եսի կյանքից ձեռք քաշածների համարա :) :) :) :)
 • VAHE96
  2012-02-11 18:36:04
  սռանք լռիվ խելար են... :O
 • Viki➷❤➹
  2012-03-24 22:59:55
  :O :O :O :O :O :O :O :O :O
 • LiloH96
  2012-03-24 23:01:27
  Հաաաաաաաաաա, ես գժվում եմ, ապրեսսսսսսսսսսս (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) ս լավն էր (լավ) (լավ) (լավ)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-03-24 23:02:33
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)