Copy SMS

 • milushik1
  2012-02-04 22:36:59
  (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) էս երեխեն վերջնա....
 • Mecn Vardanius
  2012-02-04 22:49:16
  մեռնեմ էս երեխու ջանին՞ հարցեր՞՞՞՞՞ (:| (խփո) :^)
  • Sargsyan...
   2012-02-04 22:52:26
   ես էլ հետդ (խփո)
  • charliz
   2012-02-04 22:55:23
   լավնա չէ :) :)
   • Sargsyan...
    2012-02-04 22:57:04
    շաաաաաաաաատ :) :)
   • Mecn Vardanius
    2012-02-04 23:15:31
    ես ուկրանիացիների /աղջիկներ համար (խփո) / մանավանդ երեխեքին :) :)
   • Sargsyan...
    2012-02-04 23:17:53
    յա տոժըըըըը :D :D
   • charliz
    2012-02-04 23:19:18
    աղջկների (:| (:| (:| յա... Էլիզ... դա տի շտօօօ. ա նու կա պռեկռածի :D
 • Աննա Ավագյան
  2012-04-07 12:34:42
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • SARGSYAN L.
  2012-04-07 12:36:06
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • ஐGOHAR ஐ
  2012-08-08 07:22:44
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D հլը մյուս տարի էլ պետքա գա :O :D :D :D :D պօօօօօօստտ շաաաաաաաաաատ լավն էր (լավ)