Copy SMS

Աչքով տեսնիս չես հավատա..

Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍՆԵՐԻ ԻՆԱԴՈՒ..

Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..
Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..
Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..

Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..
Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..
Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..


ԷՍԵ ԲԼԱՆԴԻԿԵԿԻ ՀԱՄՇՎԱՐԿՆԵՐՈՎ..

Աչքով տեսնիս չես հավատա.. - Աչքով տեսնիս չես հավատա..

3

1

3300

  • Safaryan
    2012-02-08 15:00:43
    էս վերջի պահը լրիվ իզուր էր, դրանով հանդերձ ես տնտեսագիտական հոսքում եմ սովորում