Copy SMS

 • TaTeV...
  2012-02-07 19:03:33
  (խփո) (խփո) (խփո)
  • lusinelusine
   2012-02-07 19:03:57
   (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • H.A.(N).G.
  2012-02-07 19:04:46
  վաաաաաաաայ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) ]:) ]:) ]:) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խփո)
 • Sargsyan...
  2012-02-07 19:05:50
  (ժպիտ) (ժպիտ)
  • lusinelusine
   2012-02-07 19:06:43
   հն տրամտ ոնցա՞ :)
   • Sargsyan...
    2012-02-07 19:08:06
    ԼոՒս ընենց ասեմ հասկացի.............չեմ ոՒզոՒմ մտնեմ քոփի/////////////դե հասկացի
   • lusinelusine
    2012-02-07 19:09:49
    չեմ կարա հասկանամ .որովհետև անհեթեթ բաներ ես խոսում ,համել դու ետ իրավունքը չունես .ետ պիտի մեզնից ստանաս մենք էլ չենք տա բաաաաաաա :) :)
   • Sargsyan...
    2012-02-07 19:11:02
    վայ ԼոՒսս.........
 • Shush
  2012-02-07 19:06:31
  ուտեմ ձեզզզզ (խփո) (ժպիտ) (ուրախ)
  • lusinelusine
   2012-02-07 19:07:36
   ես էլ :D :D
   • Shush
    2012-02-07 19:08:11
    Լուս ջան հերթ կանգնի.... :D
   • lusinelusine
    2012-02-07 19:10:00
    հաաա :D :D
   • Shush
    2012-02-07 19:12:30
    բայց հույսդ կտրի եթե առաջինը ես եմ դժվար քեզ հասնիիիի ]:) ]:)
 • Ani *******
  2012-02-07 19:07:53
  (լավ) :) :) :) :) :)
 • Ani *******
  2012-02-07 19:07:53
  (լավ) :) :) :) :) :)
  • lusinelusine
   2012-02-07 19:10:05
   (բռավո)
   • Melikooo
    2012-02-07 19:30:56
    (խփո) (խփո) (խփո) ես ախորժակ ես բացում ցելով՞՞՞՞
   • lusinelusine
    2012-02-08 14:23:08
    այո այո :D :D
   • Melikooo
    2012-02-08 17:31:21
    վաաայ քուուու...ես էս 1 ամիսա շակալադ չեեեմ կերեեել :'( ու դու բացում ես իմ ախորժակըըըը (ախ) (ժպիտ)
 • Gohar
  2012-02-07 19:19:22
  վաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաախխխխխխխխխխ ուզում եեեեեեեեեեեեեեեմ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) գժվում եեեեեեեեմ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) O:)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-02-08 19:37:44
  եսելլլլլլլլ
 • I.K.
  2012-02-10 15:10:44
  եսելլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ (խփո) (խփո) (խփո) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ)
 • NAMASTE
  2012-03-25 17:03:16
  վայ ոնց եմ սիրումմմմմմմմմմմմմ (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (գինի) (գինի)
  • *************
   2012-03-25 17:04:19
   ես էլլլլ (խփո) (խփո) (խփո) :) :)