Copy SMS

 • Lian
  2012-02-09 19:47:44
  :O :O :O արժի սրանով տեղ գնալ....
  • N.....
   2012-02-09 19:50:13
   Արժի էդքան ծախսի տակ ընկնել :) (գինի) ............
  • 卍Էրո卐
   2012-02-09 19:50:36
   Երեվի գնանք Հնդկաստան դրա համար (դեմք) (դեմք) (:|
  • Ami
   2012-02-09 19:50:42
   Թանկ չի նման գնացքի համար :) :) :)
  • Lian
   2012-02-09 19:51:25
   եթե փող ունենամ կեթամ....
 • Ami
  2012-02-09 19:48:32
  :O :O :O :O :O շաաաաաաատ սիրուն գնացք է (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)