Copy SMS

 • karinka..
  2012-02-10 17:19:19
  (լավ) առաջինը ու վերջինը լավն էին :D :D :D
 • Sargsyan...
  2012-02-10 17:20:47
  եղելա սրանցից բոլորը
 • Anulik777
  2012-02-10 17:21:51
  :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Ami
  2012-02-10 17:21:53
  Էս փոստից էլի էր եղել... (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • L........
  2012-02-10 17:23:53
  :D :D
 • Inga96
  2012-02-10 17:24:58
  :( :( չեմ տեսել երեխեք ջան
 • Hayk
  2012-04-19 23:12:37
  սախել լավնեյն (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lili
  2012-05-30 12:42:32
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • FCB fanatuhi
  2012-06-21 10:55:59
  :D :D :D :D :D :D :D
 • Լիդ . . . ♥
  2012-06-21 10:56:39
  :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Fan Of Ne-Yo...
  2012-06-21 10:58:46
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D ամենալավը 2-րդներ
 • FCB fanatuhi
  2012-08-16 13:43:22
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)