Copy SMS

 • Shush
  2012-02-11 15:03:55
  ջաաաաաաաաաաաաանննն (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) հավես կլնիիի (լավ)
 • gevsar22
  2012-02-11 15:21:06
  թենիս չեմ սիրում, բայց եդտեղ մեծ հաճույքով կխաղաի ;)
 • Edit<3
  2012-02-11 15:28:00
  իսկ պատկերացնում եք ասենց թենիսի ռակետան կամ գնդաակները դաշտից ընկնեն
 • MUCHO
  2012-02-11 15:41:06
  վայյյյյյյյյյ ես ինչ լավ տեղաաաաա վոնց կգնայ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Մերի Բ.
  2012-02-11 18:17:23
  (վայքո) վախենալու ա
 • Nora Arakelyan
  2012-05-22 15:00:18
  հետո ստեղ :D :D :D :D
 • M. A.
  2012-05-22 15:00:37
  վախ ոնց կխաղայի՞ (խփո)