Copy SMS

 • H.A.(N).G.
  2012-02-11 17:46:57
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Mane99
  2012-02-11 17:50:00
  Ուզում եեեեեեեեեեեեեեեեեեեմմմմ((((((((((((((((((( :( :'(
 • Lily
  2012-02-11 17:54:08
  ես ել եմ ուզումմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ
 • Mane99
  2012-02-11 18:07:36
  ոնց եմ հասկանում ես քեեեեեեեեեեեեզզզզզ :( :( :'( :'( :'(
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-02-11 18:12:06
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Mane99
  2012-02-11 18:13:59
  ինձ թվում ա սաղդ ուզում եք էս շներից ԹԵԿՈՒԶ մի հատը (ուռա) իսկ ես սաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաղ ուզում եեեեեմմմմ))))
 • MUCHO
  2012-02-11 18:34:29
  վախխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխխ ես գժվեցի ես ինչ լավնեն (ուռա) (ուռա) (ուռա)
  • Mane99
   2012-02-11 18:37:04
   ես արդեն գժվել եմ :) :) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • LOLO
  2012-02-11 19:29:20
  ես պահել եմ բայց մահացավ :( :( :'( :'( :'( :'( :'(
 • Mane99
  2012-02-11 20:12:19
  :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
 • Meline^_^
  2012-10-25 13:11:01
  վույյյյյյյյ ինչ լավնեեեեեեեեեեեն (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)