Copy SMS

 • Barcelonci Sirusho
  2012-02-18 16:57:51
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (վայքո) Կինգ Կոնգը վերադառնում է:
 • susie
  2012-02-18 17:00:45
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • L........
  2012-02-18 17:02:58
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • susie
  2012-02-18 17:03:55
  ես կուզեեի էն գլխիբայր շենքում ապրել (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • SEMULIK
  2012-02-18 17:04:47
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • susie
  2012-02-18 17:07:35
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
 • Ani 95
  2012-02-18 17:51:33
  լավն էին ու հետաքրքիր (լավ) (ժպիտ)
 • susie
  2012-02-18 17:54:51
  մերսի Ան ջան O:) O:) O:)
 • SYUZ
  2012-02-18 18:08:04
  ՀԱՎԵՍ էԻՆ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ԱրՏյոՄ
  2012-02-18 18:20:26
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • lusi
  2012-02-18 18:39:01
  լավներ (լավ) (լավ) (լավ)