Copy SMS

 • ՀԱՍ(OK)
  2012-02-18 18:56:25
  ՏԱՂԱՆԴԱ ԵԵԵԵԵԵԵ :O
 • Ani 95
  2012-02-18 19:15:05
  :O :O :O շատ լավն էր (բռավո)
 • Ami
  2012-02-18 19:20:34
  Շատ - Շատ լավն էին, ԱՊՐԵՍ (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Սաքո
  2012-02-18 22:10:04
  բայց ես 18 տարեկան չեմ, խի եմ նայում բա :O :) :) :) :) :D :D :D :D :D :D
 • GUF
  2012-02-27 22:27:36
  Respect (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • MARSON
  2012-06-06 19:12:24
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ես կասեյի սա արվեստա, և ոչ մի վուլգարություն չեմ տեսնում, որ 18+ եք դրել:
 • Վարդուհի :)
  2012-06-15 13:17:24
  :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O :O
 • ՔՓ-ի ՆԱԽԱԳԱՀ
  2012-11-11 14:44:03
  Գեղեցկություն...... O:)
 • 5101520
  2013-12-04 21:21:55
  շատ լավն էր
 • 5101520
  2013-12-04 21:22:06
  (բռավո)