Copy SMS

 • L........
  2012-02-19 17:25:09
  վայյյյյյյյյյյ............. (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո)
 • A.M.
  2012-02-19 17:27:09
  (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (ախ) (ախ) (ախ)
 • LILIT
  2012-02-19 17:27:52
  :O :O :O
 • Մերի
  2012-02-19 17:28:18
  Արտյոմ ջան մի քիչ անմտությունա,բայց ինչ-որ չափով էլ ծիծաղելի ա...հետաքրքիր էր.ապրես (լավ)
 • Karina
  2012-02-19 18:18:31
  ինչ ահաբորա
 • Karina
  2012-02-19 18:21:13
  ահավորա
 • Ani 95
  2012-02-20 14:32:30
  (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) վայ մամա ջան ահավորա (լավչեմ) (լավչեմ)