Copy SMS

 • Ani 95
  2012-02-20 15:51:45
  աղջիկը պիտի մի քիչ աղջկա նման լինի ,հալալ չի մեր հայ աղջիկներին ավել անել գիտեն ,ճաշ եփե գիտեն թե չե ինչ նինձյա ինչ բան , :D :D լավ պոստ էր (լավ)
  • Ami
   2012-02-20 16:00:13
   Բայց աչքերը մի քանիսի տեսա՞ր ինչ սիրուն էին (լավ) (լավ)
   • Ani 95
    2012-02-20 16:02:07
    հա դե աչքի գեշը որնա հա բայց մի քանիսինը ավելի սիրում էին :) (ժպիտ) ]:) ]:)
 • Անյուտա
  2012-02-20 16:06:50
  :D :D :D :D :D
 • (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :D :D :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :)