Copy SMS

 • L........
  2012-02-22 16:17:49
  :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • Ani 95
   2012-02-22 16:20:53
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :) (ծաղիկ)
 • (H)♥A♥N♥G♥
  2012-02-22 16:23:04
  (լավ) ............ (լավ) .................. (լավ) ............. :)
  • Ani 95
   2012-02-22 16:29:42
   մինչև վերջ նայեցիր Հաս՞ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • (H)♥A♥N♥G♥
    2012-02-22 16:31:05
    իհարկեեեե, ուզում եմ քաշել չի լինում O:)
   • Ani 95
    2012-02-22 16:34:40
    հաաաաաաա (ժպիտ)
   • (H)♥A♥N♥G♥
    2012-02-22 16:37:21
    Ան մի բան հարցնեմ էլի, քանի տարեկան ես՞ O:)
   • Ani 95
    2012-02-22 16:40:32
    11 դու ՞հաստատ թոքր եմ քեզնից :)
   • (H)♥A♥N♥G♥
    2012-02-22 16:41:25
    ես շուտով 16 :)
   • Ani 95
    2012-02-22 16:53:21
    (ժպիտ) ես էլ շուտով 12 :)
 • SMBAT
  2012-02-22 16:54:45
  ԻՄ ԱՄԵՆԱՍԻՐԵԼԻՆԵԼԱԱԱԱԱԱ (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D
  • Ani 95
   2012-02-22 17:07:22
   (ժպիտ) :D :) :)
 • Styop
  2012-02-22 17:00:45
  նապաստակը լավն էր (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Ani 95
   2012-02-22 17:07:29
   (ժպիտ) (ժպիտ) :D