Copy SMS

 • Lusi
  2012-02-26 15:05:35
  :D :D :D :D :D :D լավնա
 • ANGEL
  2012-02-26 15:05:57
  :D :D :D :D :D :) :) :)
 • Gohar
  2012-02-26 15:06:32
  :D (ծաղիկ)
 • L........
  2012-02-26 15:06:46
  վայ մեռաաաաաաա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • alik1120
   2014-05-31 15:23:08
   es nuynpes (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • susie
  2012-02-26 15:10:36
  :D :D :D :D :D :D :D
 • Styop
  2012-02-26 15:11:23
  (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D
 • Gohar
  2012-02-26 15:54:09
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) http://www.copypaste.am/wp-includes/images/smilies/biggrin.gif :)
 • A.M.
  2012-02-26 16:00:40
  (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Ani 95
  2012-02-26 17:14:12
  :D :D :D :D :D
 • H.A.(N).G.
  2012-02-26 18:03:08
  :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ)
 • narakristina
  2012-02-26 20:47:54
  (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (վայքո) (վայքո)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-02-29 18:04:26
  http://www.copypaste.am/2012/01/09/%D5%A6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B3%D5%A1%D5%AC%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%A5%D6%80-%D5%BD%D5%BA%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%AB%D6%81/
  • Hayk
   2012-02-29 18:06:13
   :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Titiz Mitiz Glamour Kapriz
  2012-03-02 23:01:55
  վերջնա տենաս իրանք իրանց սենց տեսել են :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • BestKiller
  2012-03-08 12:59:58
  Վերջնա (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ed665544
  2012-03-30 20:00:45
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • AnnaMaria
  2012-06-20 19:58:58
  Բոլորն էլ լավն են բայց,2-րդ-ն վեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեեերջն է :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D