Copy SMS

 • Lily
  2012-03-02 17:00:20
  ոնց կհագնեիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • *************
  2012-03-02 17:04:19
  վայյյյյյ ինչ լավնենննննն .......... (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • AniFCB
  2012-03-02 17:30:28
  բանտիկովը վերջն էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէրրր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Barcelonci Sirusho
  2012-03-02 17:36:23
  Ամենալավը 16-րդնա (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ)
 • H.H.A.
  2012-03-02 17:41:34
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) շաաատտտտ սիրուն են
 • Lollipop
  2012-03-02 18:05:10
  իրոք որ
 • Lusi
  2012-03-02 18:24:11
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Tem
  2012-03-02 18:44:54
  4-ը շաաաաաաաաաաաաատ լավնաաաաաաաաաաաա ուզում եմ դրանից........ :'( :'( :'( :^)
 • Tem
  2012-03-02 18:44:56
  4-ը շաաաաաաաաաաաաատ լավնաաաաաաաաաաաա ուզում եմ դրանից........ :'( :'( :'( :^)
 • ես ինչ լավնաաաաաաաաաաաաաաաաա (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Natasha
  2012-07-07 15:54:38
  վաղ լավնեն (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Սիրահարիքս
  2012-07-07 15:58:23
  6
 • Meline^_^
  2012-10-22 19:22:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)