Copy SMS

 • NARE21
  2012-03-03 15:30:47
  շատ հավանեցի ես պետքա ձուկ ծնվեի O:) (պաղպաղակ)
  • -ℳanukyan(◔̯◔)
   2012-03-03 16:00:47
   մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:) O:)
 • Ami
  2012-03-03 17:25:44
  Էս փոստից ես էի ուզում սարքեի :) :) :)
 • *************
  2012-03-03 17:37:10
  հետաքրքիր են (բռավո) (բռավո)
  • -ℳanukyan(◔̯◔)
   2012-03-03 20:23:38
   (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) մերսիիիիիիիիիիիիի քուրիկ :) :) :) :)
 • Lusi
  2012-03-03 19:13:53
  լավն էր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • -ℳanukyan(◔̯◔)
   2012-03-03 20:24:07
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)