Copy SMS

 • Anna)
  2012-03-12 01:27:50
  :D :D :D :D :D :D
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 01:29:06
  :) :) :) :) :D :D :D
 • TiTiZ gIrL (SoFi)♥
  2012-03-12 11:48:04
  :D :D :D էս ինչքան ծիծաղացի
 • Ani 95
  2012-03-12 13:18:37
  մի քանիսը տեսել էի բայց շուտ վատ չէր հիշելը աօրես լավ պպոտ էր (լավ) ]:) :D
 • hasmik 123
  2012-03-12 13:19:00
  ]:) ]:) ]:) ]:) :D :) :D :D :) :)
 • hasmik 123
  2012-03-12 13:19:05
  ]:) ]:) ]:) ]:) :D :) :D :D :) :)
 • Emma
  2012-03-12 14:06:36
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • viola
  2012-03-12 14:11:48
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • viola
  2012-03-12 14:12:10
  Վերջն էր
 • Lian
  2012-03-12 16:00:40
  :D :D :D :D :D :D
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 16:01:35
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :) :) :) :) :) ՌԵՏՈՒԶ ]:) ]:) :D :D :D :D :D :) :) :)
 • AniFCB
  2012-03-12 16:05:15
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Gohar
  2012-03-12 16:24:06
  :D :D :D :D բայց շատա եղել էս պոստից
 • LARKA
  2012-03-12 16:50:32
  :D :D :D :D :D (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 16:54:47
  չեմ տեսել
 • A.M.
  2012-03-12 17:41:11
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-03-12 20:20:18
  էս շաաաաաաաատտտտտտ եմ տեսել (օգո)
  • ℒ❣dℬaℛℂa
   2012-03-12 20:39:20
   ստե՞ղ :O լաավ ոչինչ մի անգամ էլ տեսեք ]:)
 • Lusi
  2012-03-12 20:40:22
  :D :D :D :D :D :D լավն էր (լավ)
 • Shush
  2012-03-12 20:41:27
  Ատված չաանի սրաքն պատահաբար Հայաստան գանննն :D
  • ℒ❣dℬaℛℂa
   2012-03-12 20:42:20
   :D :D :D լավ ասիր ես էն ՌԵՏՈՒԶԻ վրեեն կղջամ մի բոլ :) :) :) :) :) :) :)
 • ANAPASTAN
  2012-03-12 20:43:52
  բայց հետաքրքիրը ենա որ նկարների հետ բռնումա ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • Shush
   2012-03-12 20:45:12
   ճիշտաաաաա
 • *************
  2012-03-12 20:43:54
  գեշ վայյ :D :D :D
 • Shush
  2012-03-12 20:45:38
  բայց ես ֆեյսով փնտրում եմ չեմ գտնում (:|
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 20:46:01
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D երեխեք ես պատահաբաար տեսա ասիմ քոփիի երեխեքին էլ տեսնելի դարձնեմ ուրախանան ես որ նայում եմ ակամայից իրանց պատկերացնում եմ իրականում ու մեռնում եմ խնդալուց :D :D :) :) :) :) :)
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 20:47:23
  Brandon Lox կա պօիսկ տալի ես բերումաաաաաաա :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 20:48:05
  Anasun Lakotyan :D :D :D :D :D :D :D :D աաաա ես չկաաաաաաաաաաաաաաաաաամ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Shush
  2012-03-12 20:48:22
  Brandon Lox՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞վաաաայյյյյյ :D
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 21:10:05
  հեսա մի քանի հատ գրեմ նայի :) :D :D :D :D
 • ℒ❣dℬaℛℂa
  2012-03-12 21:13:56
  KOJI SI TI DEBIL :) :) :) :) :) :) Michał Uroda (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • Knarik
   2012-03-12 21:15:33
   Հայերեն ;)
   • ℒ❣dℬaℛℂa
    2012-03-12 21:17:33
    Քն ջաաան ես միծտ էլ հայերեն եմ գրուըմ ուղղակի պետք էր սրանք անգլերեն գրել ;)
   • Knarik
    2012-03-12 21:19:25
    Վաաայ ես առանց պոստը նայելու գրածները կարդացի ու հայերեն հասկացա (լավ) (ախ) ]:) ]:) ]:) ]:) Ինչևէ,կներեք:
   • ℒ❣dℬaℛℂa
    2012-03-12 21:24:33
    ]:) ոչինչ ;)
 • Natasha
  2012-06-19 14:51:47
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:| (:|
 • Running through the monsoon
  2012-06-19 14:52:23
  ելի կան. շատ կան :)
 • SusaA
  2012-07-27 23:18:32
  ոնց որ անեկդոտ լինի........կապիկը,ռետուզը,տոռմուզը,գեշը,դմբոն,սուտասանը գնացին ,մտան Ֆայսբուք