Copy SMS

 • Ալեքս
  2012-03-13 18:01:01
  (լավ) (լավ) ինչ լավն էր (լավ)
  • MessiMariam
   2012-03-13 18:01:54
   ՈՒրախ եմ, որ դուր եկավ
   • Ալեքս
    2012-03-13 18:02:46
    ;) ՄԱրիամն ես չէ դու ֆեյսի իմ դրուզիա ՞
   • MessiMariam
    2012-03-13 18:03:41
    չէ
   •  MASH (Does not Exist)
    2012-03-13 18:04:58
    Ալի խառնում ես MariamMessի հետ
   • Ալեքս
    2012-03-13 18:05:52
    հա պարզա ես ասի ինքնա
   • Ալեքս
    2012-03-13 18:16:19
    հաաաա հակառակնա ինքը :) :) Մարիամ Մեսսի Մեսսի Մարիամ :) :)
   • MessiMariam
    2012-03-13 18:17:11
    (ժպիտ) (ժպիտ) փաստորեն
 • ℒ❣(ℒo)ve
  2012-03-13 18:06:52
  Շատ լավն էր (լավ) (լավ) (լավ)
 • Rob98
  2012-03-13 18:27:55
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Hayk
  2012-03-13 18:28:56
  (պարել) (պարել) (պարել) (պարել)
 • VillaMariam
  2012-03-14 22:22:50
  shat lavn er u jpitn el haytnves u chi heranum shat lav video er