Copy SMS

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափԹող ծափ տան նրանք, ովքեր,  որ  զանգելուց  առաջ  կամ  հետո  միանգամից  հաշիվն  են  ստուգել:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, որ  մի  որևէ  տեղ  գրանցվելուց,  երկրների  ցանկում  Հայաստանը  չեն  գտել  Ռուսաստանն են  ընտրել:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, որ  տան  հեռախոսը  զանգելա  տատին,  մաման,  պապան  ասել  են`  արի  վերցրու,  ասել  եք`մեկա  ինձ  չեն  ուզելու...  Ու  թարսի  պես  միշտ  ձեզ  են  ուզել:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր,  երբ  տան  հեռախոսը  զանգելա,  մամային/տատիկին  են  ուզել,  տարել  են  կուխնյա,  բայց  ձեռքրրը  մաքուր  չեն  եղել,  ստիպված  մինչև  վերջ  կանգնել  են, որ  խոսան:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, որ  ուզեցել  են  ընկերոջ  ծնունդը  շնորհավորել,  գիշերը   ժամը  11.30-ից  SMS-են  գրել ,պահել ու  անհամբեր  սպասել  ,   երբա 12.01  լինելու,  որ SMS-ն ուղարկեն:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, TWIX-են  ունեցել,  ասել  են` լավ մեկը   ուտեմ,  մյուսը  պահեմ, բայց  դե  բոլորս  էլ  գիտենք,  որ  դա  գործնականում  հնարավոր  չէ:

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, որ  կինոյի  մեջ  քնած կամ  մեռած  մարդ  են  տեսել,  ուշադիր  նայել  են  էդ  մարդու աչքերին,  որ հանկարծ չթարթի:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, որ  դասի  ժամանակ  հարցա  հնչել,  իրանք  պատասխանի  վրա  էդքան  էլ  վստահ  չեն  եղել,  կիսաձայն  ասել  են,  կեմն  էլ  լսելա  բարձրա  ասել,  ու  ճիշտա դուրս  եկել:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, որ  գոնե  մի  անգամ  լսած  կան  էս  արտահայտությունը.<>:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ

Թող ծափ տան նրանք, ովքեր, որ  բջջայինով  խոսալուց  հետո  off-են  արել  ու  մի  3  անգամ:Թող ծափ տան նրանք, ովքեր...2 - հումոր, ծիծաղել, ծափ


Սիրով  Բարսայի  ֆան`MessiMariam

8

18

1987

 • Sonkul-00
  2012-03-19 00:00:38
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) ես ծափ տվեցի (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • AngelLianchik
  2012-03-19 00:24:40
  Վայ Մար ինչ լավն էին (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • VillaMariam
  2012-03-19 00:32:45
  դու ես հորինել թե 32-ից ա? :O :O
  • MessiMariam97
   2012-03-19 00:33:47
   չէ 32-ից չի
   • Lollipop
    2012-03-19 15:56:36
    ոոոոոոոոոոոոոոնց 32-ից չի, էս նույն բաները 32-նա ասել, թե իրանք են քեզնից քոփի արել՞ :@
   • MessiMariam97
    2012-03-19 16:01:36
    հա իրանք են ինձնից քոձի արել (բռավո) (բռավո) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ)
   • Lollipop
    2012-03-19 21:08:18
    (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • VillaMariam
  2012-03-19 00:35:12
  ուրեմն դու ես հորինել? :O :O
 • MessiMariam97
  2012-03-19 00:45:53
  նաև
 • surenxaratyan2000
  2012-03-19 10:45:25
  շատ խնդալու էին Մար (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Emma
  2012-03-19 11:52:19
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • MessiMariam97
  2012-03-19 14:58:30
  ուրախ եմ, որ դուր եկավ
 • AngelLianchik
  2012-03-19 15:46:05
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • AngelLianchik
  2012-03-19 15:46:14
  շաաաաաաաաաաատ լավն էր
 • VillaMariam
  2012-03-19 16:03:53
  ԼՕԼ ԿԱՆԿՌԵՏՆԻ ԲԱՑԵՑ :) :) :) :) :)
  • MessiMariam97
   2012-03-19 16:05:01
   կանկռետնի??? կառոչի :D :D :D :D :D :D :D :D ;)