Copy SMS

 • Mane99
  2012-03-21 14:17:52
  :( :( :( :( :( :( :( :( :'( :'( :'( :'(
  • ღℒIℒITღ
   2012-03-21 14:19:42
   խի տխրեցիր Մանե ջան :^)
   • Mane99
    2012-03-21 14:21:19
    դե շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ եմ ուզում շունիկ բայց ......... :'(
   • ღℒIℒITღ
    2012-03-21 14:24:14
    լավ մի տխրի կլինի (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • ANGEL
  2012-03-21 14:18:13
  1,2,6,շաաաատ լավն են (բռավո)
 • (ړײ)MASH(ړײ)
  2012-03-21 14:20:55
  շատ լավնա կյանքս (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ღℒIℒITღ
   2012-03-21 14:24:36
   մերսի կյանքս (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • (ړײ)MASH(ړײ)
  2012-03-21 14:25:05
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) :)
 • Emma
  2012-03-21 14:30:19
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Molli
  2012-03-21 14:31:29
  ապրի մեր Լիլիթը բոլորը լավն էին :) :) (լավ) (լավ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-03-21 14:33:47
   մելսսսսսսի մոլի ջան (ժպիտ) (ժպիտ) :) :)
 • (ړײ)MASH(ړײ)
  2012-03-21 14:31:31
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) O:) O:)
 • S i L v A
  2012-03-21 14:47:59
  վուսսսս ինչ լավնեն (լավ)
  • ღℒIℒITღ
   2012-03-21 14:49:16
   սիրում ես շներին (ժպիտ) (ժպիտ)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-03-21 14:53:13
  ես էլ շաաաաաատտտտտտտ O:) O:) O:) O:)
  • ღℒIℒITღ
   2012-03-21 15:01:04
   փոքր թե մեծ՞՞՞՞՞՞՞ :^) :^)