Copy SMS

 • Milushik1
  2012-03-21 23:52:09
  վույյյյյյյյյյյյ ազիզ ..լավ պոստեր ապրես. (բռավո) (բռավո)
 • S i L v A
  2012-03-21 23:53:14
  (ուռա) O:)
 • Sherlock
  2012-03-21 23:54:45
  սիրում-միրում են :)
  • S i L v A
   2012-03-21 23:56:12
   քո նման :)
   • Sherlock
    2012-03-21 23:57:12
    (ոչոչ)
   • S i L v A
    2012-03-21 23:58:28
    (խոնարհվել) ինչ՞ :)
   • S i L v A
    2012-03-22 00:05:03
    Շերլոկ չասեցիր ինչա եղել :(
 • N.....
  2012-03-22 00:03:56
  Կենդանիները մարդկանցից հազար անգամ ավելի զգացմունքային են.................
  • S i L v A
   2012-03-22 00:05:08
   հաա (բռավո)
 • Rob
  2012-03-22 00:21:05
  ՎԱԱԱՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅՅ ԱՄԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ)
 • S i L v A
  2012-03-22 00:23:30
  :)
 • S i L v A
  2012-03-22 00:23:58
  ուրա Շերլոկը՞ :@