Copy SMS

Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը

Երևի մի փոքր տարորինակ թվա վերնագիրը,բայց անձամբ ես շատ եմ ծիծաղել էս նկարների վրա:ԳնացինքՖոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիրՆախապես ներողություն միայն նկարներ լինելու համար,ուղակի չգիտեյի ինչ մեկնաբանել սրանցՖոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր

Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր


Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր
Ֆոտոշոփ ու Անջելինա Ջոլլիյի ոտքը - զվարճալի, հումորային, հետաքրքիր

12

94

2837

 • Armenian Selfish Girl (Ma$#)
  2012-03-24 15:25:21
  սաղի ուշք ու միտքը ես ոտն էր....... տարվա հիթա դառել :D :D :D
 • Gohar
  2012-03-24 15:27:30
  :D :D :D :D :D :D :D (լավ)
 • Lusi
  2012-03-24 15:28:57
  :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ)
 • Arman
  2012-03-24 15:29:22
  :O :D :D :D
 • ღღღ LILUSHIK ღღღ
  2012-03-24 15:29:52
  :D :D :D :D :D (լավ) (ուրախ) (ուրախ)
 • 258400
  2012-03-24 15:30:03
  Լավն էին :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Emma
  2012-03-24 15:30:20
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Miley FORever
  2012-03-24 15:30:43
  ԻՆՉՔԱՆ ԷԼ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ԼԻՆԻ՜ ԱՄԵՆԱԽՆԴԱԼՈՒՆ ՀԵՆՑ ԻՐԱ ՎՐԱ ԷՐ :D :D :D
 • Sherlock
  2012-03-24 15:31:07
  :D
 • S♥na
  2012-03-24 17:38:07
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Արամ Միլանիստա
  2012-03-24 17:40:41
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :)
  • Melikooo
   2012-03-24 18:09:39
   ի այ կորած դու սաղ ես՞՞՞՞ :) :)
 • lanaas
  2012-03-24 18:25:09
  (լավ) (լավ) (լավ) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D
 • Anulik777
  2012-03-24 19:06:49
  4 ու 6 ը վերջն էին (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Milka99
  2012-03-24 19:12:48
  :D :D
 • Ani✿
  2012-03-24 20:31:25
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • G★GA
  2012-03-24 22:00:06
  ՎԱՅ ՄԵՌԱ ԵՍ ԻՆՉ ՊՈՍՏԱ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • raz.raz2012
  2012-03-25 01:24:24
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) :D :D :D :D
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-03-25 13:34:48
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • KOLYA
  2012-03-25 14:50:51
  ԻՐԱ ՈՏՔ ՀԱԼՈՎ ՀԱՅՏՆԻ Ա ԴԱՐՁԵԼ
 • Knarik
  2012-03-25 18:55:46
  Յաաաա Սմբօ քեզ որ թվից չէինք տեսել ]:) ]:) (լավ)
  • SMBAT
   2012-03-25 21:17:35
   2012 ՔՆ ՋԱՆ :P :P :D :D :D
   • Knarik
    2012-03-25 22:02:34
    ճիշտ ես ՈՐԴԻ,ԲԱՅՑ՝ Ք.ա. :P ]:)
   • SMBAT
    2012-03-26 00:20:23
    ՈՈՈՈՈՉ ՈՐԴԻ ԲԱՅՑ Ք.Հ. :P :P :P :P :D :D :D
   • Knarik
    2012-03-26 14:00:13
    :P :P :P :P :P :P :P Էէէ ես որ ճշտած չլինեի,հո տենց չէի ասի ՈՐԴԻ :^)
 • Sargsyan...
  2012-03-25 21:19:33
  յաաաաաա Սմբ՞ :D :D :D :D
  • SMBAT
   2012-03-26 00:20:36
   ՍՄԲԸ ԼՍՈՒՄԱ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • AlEx 3MScM
  2012-03-26 14:08:56
  :D :D վերջնա .. մելելեսքան սմայլիկ չէի տեսել :D :D
  • Knarik
   2012-03-26 14:10:00
   Ես տեսել եմ :D :D
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:12:21
    որ պոստի տակ լինքը ուղարկի նայեմ (դեմք) :^) (ուրախ) (ուրախ) են որ ասում ես կրկնվումա յա ուրա լինքը ուղարկի մինչև չտենան չեն հատավա :D :D
   • Knarik
    2012-03-26 14:14:46
    Հիմա ի՞նչ,ուղարկեմ ]:) ]:) ]:) .......Պահ,քամին մեռավ ցրտից (ախ) :D
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:15:48
    հա ուղղակի հետաքրքիրա ետքան շատ սմայլիկ :D :D մեկել մենակ դու ես տեսել :)
  • Knarik
   2012-03-26 14:19:00
   Հեսա Ալեքս ջան :) ,բայց էստեղ ,թե սմս-ով?...
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:23:50
    փոստով Քնար ջան Փոստով (ուրախ) մեկել ես դու դասի չես մենակ մենք ենք ստեղ :)
   • Knarik
    2012-03-26 14:25:20
    OKEY :D :D :D ...Տո չէ հա ,թռել եմ (ուռա) (ուրախ)
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:28:03
    ինչվ ես թռել ՞ (ուրախ)
   • Knarik
    2012-03-26 14:31:31
    Անձնական ,անփոխարինելի և անկրկնելի ոտքաբուսով (լավ) :D :D
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:33:20
    հա ամենաօրիգինալնա (լավ) (լավ) լավ ու անդավաճան քո նման (լավ) :)
   • Knarik
    2012-03-26 14:35:17
    Հաաա (ուրախ) (ժպիտ) ...Մերսի :) ... (:|
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:36:45
    Հաա (ուրախ) (ժպիտ) ...Խնդրեմ :) ... (:|
   • Knarik
    2012-03-26 14:37:48
    Իիիիիիի :P :D :D Նույն բաներն ես անում ]:)
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:41:19
    Իիիիիիի (լավչեմ) :D :D Նույն բաները չեմ անում ]:)
   • Knarik
    2012-03-26 14:43:05
    Էէէէէ դեեե (ախ) ]:) ]:) Փորձվի կրկնել ես (դեմք) ... :D :D
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:45:05
    ԷԷԷԷ դեեե (ախ) ]:) ]:) Չեմ փորձի կրկնվել (դեմք) ... :D :D
   • Knarik
    2012-03-26 14:46:33
    Լավ բան չես անում,ասեմ իմացի (ոչոչ) :D ...Լյով ջան ականջդ կանչի :D (գինի)
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:49:48
    Լավ բան եմ անում,ասեմ իմացի (ոչոչ) :D ...Լորիս ջան ականջտ կանչի :D (գինի)
   • Knarik
    2012-03-26 14:51:20
    Այյյյյ :D :D
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:53:49
    Այյյյյ :D :D ձեր նեռվերը պինդ է Լորիս ;) :D
   • Knarik
    2012-03-26 14:56:59
    Վայ մերսի,ես էլ գիտեի թե նեռվայն հիվանդի մեկն եմ :D (լավ)
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 15:07:04
    Վայ խնդրեմ, ես էլ գիտեի գիտեի թե նեռվայն հիվանդի մեկն ես :D (լավ)
   • Knarik
    2012-03-26 15:11:19
    Խի՞ ես ձեռ առնում :(
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 15:16:54
    Խի եմ ձեռ չեմառնում :(
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 15:27:56
    տնաշեն ներվերտ պինդա բայց դու պինդ չես կատակ էի անում :) :)
   • Knarik
    2012-03-26 22:25:05
    տնաշեն ներվերտ պինդա բայց դու պինդ ես կատակ էի անում :) :)
 • cuzs
  2012-03-26 14:29:13
  եսել դասի չեմ (ժպիտ) (ժպիտ) բարևևևևևև ձԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԵԶ
  • Knarik
   2012-03-26 14:31:50
   Ողջույն :)
 • cuzs
  2012-03-26 14:34:20
  եեե ես ինչաա կատարվում նոոոր միատ պօստեիի սարքեեել հիմա չկաաաա :( :( :( :(
  • Knarik
   2012-03-26 14:37:00
   Ջնջել են,մի բան սխալ ես արել:
 • cuzs
  2012-03-26 14:38:14
  բայց ինչ?
  • Knarik
   2012-03-26 14:39:07
   Չգիտեմ (:|
 • cuzs
  2012-03-26 14:42:52
  norekem shat baneri canoot cheeeemmm :( :( ADMIN JAN patchary kases
  • Knarik
   2012-03-26 14:45:06
   Հայատառ գրի (լավ)
   • cuzs
    2012-03-26 14:47:54
    լաաաավ էլիիիի չեեեեեեեեեմ կարոււււմ էն պոստն ել մինչև գրեցի..... :( :( :( կոմպսեեել կդվին չունի :( :(
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:47:56
    Անգլերեն կջնջեն (լավ)
   • Knarik
    2012-03-26 14:49:52
    Հա բայց էստեղ կեդվին պետք չիիի
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 14:52:36
    կդվին չունես պոստտ անգլերեն ես գրել ՞ ստեղ մենակ հայերեն պոստերենք դնում ;)
 • cuzs
  2012-03-26 14:50:42
  եեեեեեեհհհհհ դեեեե ինչ անեեեեեմմմ կփորձեմ գրել բայց չեմ կարում :( :(
 • cuzs
  2012-03-26 14:50:43
  եեեեեեեհհհհհ դեեեե ինչ անեեեեեմմմ կփորձեմ գրել բայց չեմ կարում :( :(
 • cuzs
  2012-03-26 14:54:18
  չէէէէ հազիիիվ հայերեեեն պօստեի գրել մի ժամ չարչարվելուց հետո :( :(
  • AlEx 3MScM
   2012-03-26 14:55:47
   չեմ կարա ասեմ ինչնես սխալ արել
   • cuzs
    2012-03-26 14:58:35
    աավ վոչինչ բայց լավ պօստեր :( :(
 • cuzs
  2012-03-26 14:57:27
  Ալեքս պօստս քո անվան հետ կապ ուներ շատ եմ սիրում ետ ֆիլմը
  • AlEx 3MScM
   2012-03-26 15:20:08
   իմ Աlex Բolduinի կինո էր ՞ :) ինչ եր անունը
   • cuzs
    2012-03-26 15:21:28
    ես <<տռի մետռա նադ նեբօմի հետեմ>>
   • cuzs
    2012-03-26 15:24:41
    նաելես?
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 15:27:06
    հաաաաա նայել եմ (լավ) (լավ) ես ասեմ Ալեքս անվան հետա (լավ) երեկ եղելա ետ դրա մասին պոստ
 • cuzs
  2012-03-26 15:28:40
  հաաաա??? վոնց կարամ ետ պօստը նայեմ??
  • AlEx 3MScM
   2012-03-26 15:30:02
   պոստերիմեջ պետքաման գաս էջերում նայի մեկել սխմի պատասխանել նոր գրի ում նամակին որ ուզում ես պատասխանես ;)
   • Knarik
    2012-03-26 15:31:14
    [Պատասխանել] կոճակին :D ...նամակի՞ն (ուրախ)
   • cuzs
    2012-03-26 15:32:06
    նայաաաց նամակի է պատասխանելը բերում մերսիի
   • cuzs
    2012-03-26 15:32:54
    (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 15:35:55
    լինում լինում թեկուզ քոնի տաին մենակ կա իմ գրածնել տակնա քոնի վրա սխմի պատասխանել եթե լինումա ;)
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 15:36:23
    մի խնդա քոմենթին (ուրախ)
   • cuzs
    2012-03-26 15:37:32
    ահա լավ տեսա մերսիիի (բռավո)
   • AlEx 3MScM
    2012-03-26 15:39:47
    խդրեմ կամաց կամաց կոսվորես ու ստեղ կզգաս քեզ ինչպես ձեր տանը մեկել անունտ ինչա ՞
   • Knarik
    2012-03-26 22:25:22
    ]:) ]:)
 • 99dav99
  2012-04-07 21:55:55
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • S☻na
  2012-04-07 21:58:09
  բայց վերջին նկարի կինոյի հետ էտ ոտը ինչ կապ ուներ (ուռա) (ուռա) (ուռա)
 • Nora Arakelyan
  2012-05-01 22:06:55
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-05-01 22:08:20
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • sonchkagishyan
  2012-07-23 15:21:06
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ախ) ինչել լավներ
 • hasmikgishyan
  2012-07-24 11:15:22
  (վատ) (վայքո) (ոչոչ)
 • ♥→MONIKA←♥
  2012-10-27 11:43:21
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D