Copy SMS

 • Davo95
  2012-03-25 15:21:47
  Լավնեն երեխեքը , բայց աչքերը զռումա որ ֆոտոշոփի գործա :D
  • Milena...♥
   2012-03-25 15:26:15
   Մերսի,բայց սենց սիրուն աչքերով երեխեք կան (լավ)
  • Sargsyan...
   2012-03-25 16:21:28
   զռումաա :D :D :D
 • Lusi
  2012-03-25 16:18:42
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) վոււււււււււււյ լավն են շատ
 • ℬaℛℂℯℒℴℕ❣Ŝta
  2012-03-25 16:19:36
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) O:) O:) O:) O:) (գինի) (գինի)
 • SMBAT
  2012-03-25 17:30:19
  1...4 ՇԱԱԱԱԱԱՏ ՔԱՂՑՐՆ ԵՆՆՆՆՆ,ՈՆՑ ԵՄ ԵՐԵԽԱ ՍԻՐՈՒՈՒՈՒՈՒՈՒՄ,ԻՄ ԱՄԵՆԱՄԵԾ ԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆՆ ԵՆ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) O:) O:)
 • Gohar
  2012-03-25 18:37:42
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ժպիտ) O:) (բռավո)