Copy SMS

 • Lusi
  2012-03-25 16:37:04
  ես մեքենայա՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞
  • Ani✿
   2012-03-25 16:38:17
   ՈՆՑՈՐ :O
 • 3D-Նարեկ
  2012-03-25 16:39:22
  այո (վայքո) (վայքո) (վայքո) (ախ)
 • Ani✿
  2012-03-25 16:42:35
  ՄԻ ՔԻչ ԱՆՍՈՎՈՐ ՉԻ՞՞՞՞՞՞՞՞՞
  • 3D-Նարեկ
   2012-03-25 16:46:18
   դե չինացի են .հո պարապ չեն մնա (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • Lusi
  2012-03-25 16:45:03
  ինչ ասես կանեն սրանք
 • Ani✿
  2012-03-25 16:47:02
  բայց հետաքրքիր ա վոնց են քշում՞
 • Viki➷❤➹
  2012-03-25 16:50:19
  :O :O
 • A.T M.J
  2012-03-25 16:58:29
  Բա պատուհանները ուրաա՞՞՞՞՞ :O :O :O :O
 • 3D-Նարեկ
  2012-03-25 17:01:11
  եսիմ?