Copy SMS

Նկարներ և աֆորիզմներ

Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր


Երբ մտածում ես, որ ոչինչ չունես, ուրախացի'ր, քանի որ դու ունես կյանք, որն իր մեջ ներառում է ամեն ինչ.


Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր


…Ու Ես Հասկացա կյանքում մի պարզ բան, Որ պետք չէ խառնել անցյալն ու ներկան, Որ պետք չէ սիրել խենթի պես ուժգին, Պետք չէ նվիրվել այս կյանքում մեկին… Ով իրականում չի էլ ըմբռնում, Թե սերն իսկական ինչպես է լինում...


Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր


Սովորիր ապրել այն րոպեն, երբ թվում է, որ ամեն ինչ վերջացել է:


Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր


Ուրախ եմ, որովհետեւ ես ժամանակ չունեմ մտածելու, թե ինչի համար կարելի է տխրել.


Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր


Եթե նման են օրերդ բոլոր, կնշանակի ապրել ես մի օր:


Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր

Երանի՜ նրան, ով կարոտ չունի և տեղն էլ նրա չի էլ իմանում...


Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր


Ժամանակւ բուժում է վերքերը սակայն թողում է սպի..որին նայելիս հիշում ես անզյալի դարը օրերը .


Նկարներ և աֆորիզմներ - նկարներ , աֆորիզմներ , խոսքեր


Իմաստն կյանքի այն է,որ ունի իր ավարտն...

 • Copy Sheriff (Ma$#)
  2012-03-29 20:40:04
  …Ու Ես Հասկացա կյանքում մի պարզ բան, Որ պետք չէ խառնել անցյալն ու ներկան, Որ պետք չէ սիրել խենթի պես ուժգին, Պետք չէ նվիրվել այս կյանքում մեկին… Ով իրականում չի էլ ըմբռնում, Թե սերն իսկական ինչպես է լինում... (լավ) (լավ) (լավ) ապրես Պոստատեր
 • Sargsyan...(Նախագահ)
  2012-03-29 20:41:36
  …Ու Ես Հասկացա կյանքում մի պարզ բան, Որ պետք չէ խառնել անցյալն ու ներկան, Որ պետք չէ սիրել խենթի պես ուժգին, Պետք չէ նվիրվել այս կյանքում մեկին… Ով իրականում չի էլ ըմբռնում, Թե սերն իսկական ինչպես է լինում.. (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Sargsyan...(Նախագահ)
  2012-03-29 20:41:50
  առաջին նկարը իմնա որտեղից քեզ՞ :O .............. :D :D
  • ♥...♥..♥...♥...♥
   2012-03-29 20:45:36
   լավն են շատտտտտտ.............................Ուրախ եմ, որովհետեւ ես ժամանակ չունեմ մտածելու, թե ինչի համար կարելի է տխրել. (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
  • ♥...♥..♥...♥...♥
   2012-03-29 20:53:33
   իիիիիիիիիաաաաաա Էլ ես խի եմ քեզ պատասխանել........ես ուղղակի քոմենթ թողեցի...........լրիվ գժվել եմ (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) :D :D :D :D :D
  • Մերսի (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ժպիտ)
 • Անյուտա
  2012-03-29 20:50:17
  Երբ մտածում ես, որ ոչինչ չունես, ուրախացի\'ր, քանի որ դու ունես կյանք, որն իր մեջ ներառում է ամեն ինչ. (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :) :) :)
 • Viki BaRsA ➷❤➹
  2012-03-29 21:40:26
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ℒIℒuShiK
  2012-06-08 16:34:53
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)