Copy SMS

Օրվա տեսանյութը

Օրվա տեսանյութը - վիդեոներ, հումոր, ֆուտբոլ

ՁԵԶ ԵՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ՕՐՎԱ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԸ:


Փորձեք հաշվել, թե այս մեկնաբանը 1 րոպեիվա ընթացքում քան՞ի անգամ է ասում «Մեսսի» և քան՞ի անգամ է ասում «Գոլ»: 

7

17

1340

 • Davo95
  2012-03-29 18:23:18
  Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի .... Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ :D :D :D :D :D :D :D Իրոքից մեռաաաաա
  • AniFCB
   2012-03-29 18:25:14
   մի մեռի ջահել ես :D :D :D
   • Davo95
    2012-03-29 18:26:39
    Ախր էտի աչքիս Повтори դեղ էր խմել :D :D :D :D :D :D
   • AniFCB
    2012-03-29 18:27:38
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Sargsyan...(Նախագահ)
    2012-03-29 18:29:44
    խմել էր..
 • MELINE(((BARCA
  2012-03-29 18:25:31
  Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի .... Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • Sargsyan...(Նախագահ)
  2012-03-29 18:25:50
  ոնց որ փչացած ռադիո լիներ :D Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :) Մեսսի :) Մեսսի :) Մեսսի :) Գոլ :) Գոլ :) Գոլ :)
  • MELINE(((BARCA
   2012-03-29 18:26:44
   (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Vardan 007 (վարչապետ)
  2012-03-29 18:29:52
  Աչքիս սախ ունեցվածքը ստավկա էր դրել որ Մեսին գոլ կխփի դրա համար էլ տենց երջանկացավ ու գժվավ :D :D :D :D :D
 • Sargsyan...(Նախագահ)
  2012-03-29 18:30:13
  Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :) Գիժա :)
 • Davo95
  2012-03-29 18:32:25
  ԲԱՅՑ ԻՐՈՔԻՑ Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Անկարա Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի Մեսսի .... Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ Գոլ ..... ՀԱԼԱԼԱ ԼԱՎՆԵՐ :D :D :D :D
 • mari96
  2012-03-29 18:36:47
  երեխեք ձեզ ին՞չ պատահեց, :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Անյուտա
  2012-03-29 20:01:22
  :D :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ես ոնց հասկանում եմ այդ մարդը Մեսի ու գոլ բառերը շաատտտտտտտտտտտտտտ աաաաաաա սիրում :D :D :D (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:)
 • Viki BaRsA ➷❤➹
  2012-03-30 19:00:57
  Մեսիիիիիիիիիիիիի գոոոլ (ուռա) (ուռա)
 • Koryun ;-)
  2012-04-25 19:24:01
  ՄԵՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍՍԻ (լավ) (բռավո)
 • Koryun ;-)
  2012-04-26 16:26:35
  :D :D :D :D :D :D