Copy SMS

Փոխում ենք ip հասցեն

Փոխում ենք ip հասցեն - հասցե, փոփոխել

Գուգլ խռոմով՝

Սեղմում ենք Փոխում ենք ip հասցեն - հասցե, փոփոխել Կլուչի վրա

Ընտրում Настройки.

Հետո Дополнительные.

Բաժին "Сеть" սեղմում Изменить настройки прокси-сервера...

Սեղմում Настройки.

Եվ միացնում՝ Использовать прокси-сервер для этого подключения պտիչկեն


Այնտեղ գրում ենք նշված հասցեներից որևե մեկը և վերջ

1 194.31.241.223 Պոռտ՝ 80
2 81.17.26.228 Պոռտ՝ 80  8080
3 79.170.50.25 Պոռտ՝ 80  80
4 46.162.208.12 Պոռտ՝ 80  8080
5 86.100.82.229 Պոռտ՝ 80  8080
6 188.205.233.157 Պոռտ՝ 80  3128
7 217.23.230.254 Պոռտ՝ 80  443
8 64.89.249.107 Պոռտ՝ 80  3128
9 209.141.45.153 Պոռտ՝ 80  3128
10 217.112.128.247 Պոռտ՝ 80  80

Վերջ

6

2

1266