Copy SMS

Բեյոնսեն աշխարհի ամենափոքր շունն է

Բեյոնսեն աշխարհի ամենափոքր շունն է - Բեյոնսե, ամենափոքր, շուն

Կալիֆորնիա նահանգում ծնվել է աշխարհի ամենափոքրիկ շունը: Կենդանին թեյի գդալի չափ է, կշռում է ընդամենը 30գ: Շանն անվանել են Բեյոնսե` ի պատիվ հայտնի երգչուհու: Շան ծնվելու մասին հայտ է ներկայացվել Գինեսի ռեկորդների գրասենյակ ու շուտով շունը տեղ կզբաղեցնի ռեկորդների շարքում:


Բեյոնսեն աշխարհի ամենափոքր շունն է - Բեյոնսե, ամենափոքր, շուն

5

6

1831

 • Lusi ◕‿◕
  2012-04-06 16:26:51
  (լավ)
 • 卍Էրո卐
  2012-04-06 16:27:17
  եսի որ տեսա իմացա են երգիչ բեյոնսեյի մասինա
 • Lollipop
  2012-04-06 16:29:36
  վոււււււււււււււււււււււււյ մուծուկը, մուծուկը, մուծուկը...... :D :D :D :D
 • Alina
  2012-04-06 17:53:33
  Ես պոստից ես էլ եմ արել ... :( :( :(
 • (ړײ)MASH(ړײ)
  2012-04-06 20:58:02
  ՇԱՏ ԼԱՎՆԵՐ (լավ) (լավ)
 • JBieber
  2012-04-08 12:29:04
  :O :O :O