Copy SMS

 • Davo95
  2012-04-06 18:31:16
  Քանի որ ես ծաղկագետ եմ ասեմ որ էսի ԾյուլՊանա :D :D
  • ♥ S. i. L. v. A. ♥
   2012-04-06 18:32:51
   քանի որ ասեցիր ծյուլպանա ասեմ որ վարդակակաչը նույն ինքը ծյուլպաննա :P :P :P
   • Davo95
    2012-04-06 18:34:13
    աաաաաաաաաաաաաաաաաաա :@ :@ :@ :@ :@ :D :D :D :D :D
   • ♥ S. i. L. v. A. ♥
    2012-04-06 18:37:52
    զբիիիլ :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Davo95
    2012-04-06 18:38:53
    (դեմք) (դեմք) (դեմք)
   • ♥ S. i. L. v. A. ♥
    2012-04-06 18:41:02
    :D :D :D :D :D
 • Emma
  2012-04-06 18:39:31
  (բռավո) (բռավո) շատ գեղեցիկ է (լավ) (լավ)