Copy SMS

 • Lilok
  2012-04-06 16:24:17
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ընտիր էր (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Աննա Ավագյան
  2012-04-06 16:26:20
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lusi ◕‿◕
  2012-04-06 16:26:32
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • happy_girl
  2012-04-06 16:43:12
  :) :) :) :)
 • happy_girl
  2012-04-06 16:55:51
  մերսիիի :)
  • NaReK
   2012-04-06 17:00:11
   (բռավո) (բռավո) (բռավո) լավն եր ապրես (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • GOR BARCA FAN
  2012-04-06 17:12:53
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-04-06 17:23:58
  լավն էր շաաաաաաաատ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Stellaaaaa
  2012-04-06 17:41:18
  Մերսիիիի երեխեք ջան (ծաղիկ)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-04-06 17:53:20
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Emma
  2012-04-06 18:45:17
  վերջինը լավն էր (բռավո)