Copy SMS

 • SARGSYAN L.
  2012-04-07 13:52:33
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Lil belieber
  2012-04-07 13:53:42
  (խոնարհվել)
 • Liushik))
  2012-04-07 13:54:09
  շշաաաաաաաաաաաաաաատ եմ սիրում իրանց երգերը,,, (բռավո) (բռավո) ես էլ էի սենց պոստ սարքել էնել ջնջեցին :( ապրեեեեեես ,որ սարքել ես (ծաղիկ) (ծաղիկ)
  • Lil belieber
   2012-04-07 14:04:45
   մերսի (խոնարհվել)
 • one time
  2012-04-07 15:36:23
  յախք կարքին բան չկար (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • one time
  2012-04-07 15:36:27
  յախք կարքին բան չկար (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • one time
  2012-04-07 15:36:28
  յախք կարքին բան չկար (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
 • one time
  2012-04-07 15:36:28
  յախք կարքին բան չկար (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ)
  • Lil belieber
   2012-04-07 19:46:36
   :@ :@ :@ սպանելու եմ քեզ Գանի (դեմք)
 • ♫ RapeR NaR ♫
  2012-04-14 23:07:24
  մորթող երգեր են (պարել)