Copy SMS

 • SARGSYAN
  2012-04-10 13:35:12
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :(
 • ♥ S. i. L. v. A. ♥
  2012-04-10 14:22:51
  էս կինոն տեսելեի շատ լավնաա (լավ) :(
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-04-10 14:38:03
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Edit<3
  2012-04-10 15:15:36
  մերսսիկներ երեխեք ջաաաան :) :)
 • Pem
  2012-04-10 19:17:44
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) բռավո լավնա բայց տեսել եմ
 • Edit<3
  2012-04-10 22:25:51
  մերսի Պեմ ջան եսել էի տեսել ասի կիսվեմ ելի