Copy SMS

Առաջին սեր

Առաջին սեր - սեր, զգացմունք, ժամանակ

Առաջին սեր - սեր, զգացմունք, ժամանակ


Հովհաննես Թումանյան


Սրտիս թագուհի...
Սրտիս թագուհի,
Կարոտել եմ քեզ.
Ա՜խ, ինչ կլինի
Հանկարծ հայտնըվես
Եվ թեկուզ իսկույն
Դարձյալ չըքանաս,
Ինչպես գիշերվան Կարճատեւ երազ:
Միայն թե տեսնեմ
Պատկերդ մեկ էլ,
Միայն թե ասեմ՝
Ո՛նց եմ կարոտել:


Առաջին սեր - սեր, զգացմունք, ժամանակ


Վահան Տերյան


Ես չըգիտեմ` ո՛ւր են տանում հեռավոր
Ուղիների ժապավեններն անհամար,
Ես նստում եմ ճամփի վրա ամեն օր
Ե՛վ աղոթում, և՛ թախծում եմ քեզ համար։
Եվ իմ մոլոր ուղիներում, ո՛վ գիտե,
Գուցե մի օր դու երևաս լուսերես.
Գուցե ժպտաս քո խոսքերով արծաթե
Եվ մութ սրտիս նոր խնդության լույս բերես։
Օձանըման ոլորումով հեռախույս
Ինձ կանչում են ուղիները բյուրավոր.
Արդյոք ո՞ւր ես, խորհրդավոր արշալույս,
Հանդիպումի երջանկության պայծառ օր


Առաջին սեր - սեր, զգացմունք, ժամանակ

8

6

1539

 • Pem
  2012-04-10 19:39:34
  (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ♥Anna♥
  2012-04-10 19:39:37
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • մերսիիիիիի երեխեք ;) :) :) :) :) O:)
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-10 19:44:19
  (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ԼԱՎՆԱ ԱՆՆ ՋԱՆԱՊՐԵՍ
 • nelli1997
  2012-04-10 19:46:19
  (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) ;) ;)
 • մերսիիիիիիիիի O:) O:) O:) ;) ;) ;) ;)