Copy SMS

 • Emma
  2012-04-10 16:27:17
  www.armblog.net
  • Viki FCB ➷❤➹
   2012-04-10 16:29:29
   չե ըտեղից չեմ հանել
   • Emma
    2012-04-10 16:30:22
    բայց նկարների վերջում արմբլոգ է գրված
   • Viki FCB ➷❤➹
    2012-04-10 16:32:56
    հա գրածա բայց ըտեղից չի
   • Emma
    2012-04-10 17:57:49
    ումից վերցրել ես ինքն էլ արմբլոգից է վերցրել ]:)
 • Լիլիթ(ړײ)
  2012-04-10 16:27:50
  Եղելա
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-04-10 16:32:24
  դդեեեեեե ոչինչ (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) լավա,,,,,,,,,,,,,,,,հետո ինչ որ եղելա :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
  • Viki FCB ➷❤➹
   2012-04-10 16:37:22
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Sherlock
  2012-04-10 17:04:24
  ժողովուրդ ջան աշխատեք , որտեղ տեսնում եք արբլոգ, ստատուսչկա, բան քոփի մի արեք ինչ կլինի ;)
  • Viki FCB ➷❤➹
   2012-04-10 17:53:50
   ես չեի կարդացել վրայի գրածը ...................համել Կար ետ արբլոկից չի չգիտեմ ինչիյա ըտենց գրած վրան
 • :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-10 17:57:27
  ԼԱՎՆԱ ԱՐևՍ (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո)
  • Viki FCB ➷❤➹
   2012-04-10 17:58:11
   (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
 • D i N a
  2013-12-05 21:30:13
  լավներ !!!!! (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (լավ) (լավ) (լավ) (գինի)