Copy SMS

Ամենահարուստ կենդանիները

Ամենահարուստ կենդանիները - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք 1.Այս շան անունը Գյունտեռ է նա իր հաշվին ունի373 մլն դոլար

Ամենահարուստ կենդանիները - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք 2.Այս շան անունը Տոբի Ռայմս է նա ունի 80 մլն դոլար

Ամենահարուստ կենդանիները - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք 3.Այս հավի անունը դջիգոո է նա ունի 10 մլն  ֆունտ 

Ամենահարուստ կենդանիները - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք 4.Այս կատվի անունը Տոմասսո Է նա ունի 16 մլն դոլար

Ամենահարուստ կենդանիները - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք 5.Այս կատվի անունը Բլեկի է նա ունի 13 մլն դոլար

Ամենահարուստ կենդանիները - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք 6.Այս շան անունը Տրաբլ է նա ունի 2 մլն դոլար 

ՍԻՐՈՎ ԱՐՏԱԿԻՑՑՑՑ

7

21

1296

 • Irina
  2012-04-13 17:23:38
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • Art47
  2012-04-13 17:24:37
  (լուսնաքայլ)
 • Emma
  2012-04-13 17:25:16
  սաղ հասկացա բայց են հավին ինչի համար (խոնարհվել)
  • Art47
   2012-04-13 17:27:20
   դե եսիմ հիմա հավերին են տեղ տալիս չգիտես՞՞՞ (ախ) (ախ) (ախ)
   • Emma
    2012-04-13 17:27:50
    :D (լավ)
  • Viki FCB ➷❤➹
   2012-04-13 17:35:37
   հավնել՞՞՞՞՞՞՞՞՞՞ (ախ)
   • Emma
    2012-04-13 20:35:38
    ;) ;)
 • mariam95
  2012-04-13 17:26:51
  ամենահարուստը միասինա գրվում (պարել)
  • N.....
   2012-04-13 17:27:38
   Քնարը չկա,իրա պաշտոնը ձեռքից վերցրել ենք (գինի) :D :D :) ............
   • mariam95
    2012-04-13 17:29:15
    դե հեշտերը մենք անենք, ինքը դժվարներին կնայի :) :)
   • N.....
    2012-04-13 17:31:58
    Հաա,բայց էն մի գրառման մեջ ոչ էլ ուղղեցին ասելուց հետո |( (լուսնաքայլ) .............
   • mariam95
    2012-04-13 17:32:37
    2 դնեիր ]:) ]:)
   • N.....
    2012-04-13 17:33:22
    Հա,սմս-վ եմ ուղարկել,աչքիս գնահատականն էլ հետևից ուղարկեմ (գինի) :D ..............
   • mariam95
    2012-04-13 17:35:08
    ծրարով, ծրարը չմոռանաս (ուրախ) (ուրախ)
   • N.....
    2012-04-13 17:36:13
    Յաաա,ծրարը թող ինքը ուղարկի,որ գոնե մի քանի միավոր բարձր դնեմ ;) :D ................. (ժպիտ) ...........
   • mariam95
    2012-04-13 17:38:29
    դու դատարկ ուղարկի, որ ինքը գումարը ուղարկի (ուրախ) (ուրախ) թե չէ իրանց թողես չեն ֆայմի ;) ]:) ]:)
   • N.....
    2012-04-13 17:41:45
    Եղավ,հեսա մի տասը հատ ուղարկեմ (գինի) ..................... :D ...................
   • mariam95
    2012-04-13 17:42:22
    ղարգի (ուրախ) (ուրախ)
   • N.....
    2012-04-13 20:26:02
    Կիսվե՞նք (գինի) ;) ................ :D ..............
 • Art47
  2012-04-13 17:30:08
  ապրեք երեղեք ուշադրության համար (գինի) (գինի) (գինի) (գինի)
  • N.....
   2012-04-13 17:38:03
   Ինչպես կասեր Քնարը՝ խ ;) ............ (ժպիտ) .............