Copy SMS

Լեոնիդ Ենգիբառով

Լեոնիդ Ենգիբառով - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք, հայտնի, մարդիկԴու մի՛ վախեցիր։ Քեզ հետ երբեք ոչինչ չի պատահի, որովհետև դու երկու սիրտ ունես։ Եթե մի պահ նրանցից մեկը կանգ առնի, ապա կողքին կբաբախի երկրորդը։

Նրանցից մեկը տվել է քեզ քո մայրը։
Նա ի վիճակի է եղել այդ անել, որովհետև տասնինը տարի առաջ կարողացել է սիրել, սիրե՜լ… Մի՛ ծիծաղիր, շատ դժվար է սիրելը։
Իսկ երկրորդ սիրտը ես եմ քեզ տվել։ Պահի՛ր քո կրծքում իմ խենթ սիրտը։
Եվ ոչ մի բանից մի՛ վախեցիր։
Նրանք կողք-կողքի են, եթե կանգ առնի մի պահ մեկը, ապա կբաբախի երկրորդը։
Միայն թե ինձ համար մի՛ անհանգստացիր, ես թեթև ու հիանալի քայլում եմ երկրի վրայով, դա յուրաքանչյուրին է հասկանալի։
Իմ սիրտը քո կրծքում է։

Լեոնիդ Ենգիբառով - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք, հայտնի, մարդիկ
Լեոնիդ Ենգիբառով - գիտելիք, տեղեկություն, զարմանք, հայտնի, մարդիկ

10

8

913

 • ღℒIℒITღ
  2012-04-13 21:36:09
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո) (բռավո) (խոնարհվել)
 • Art47
  2012-04-13 21:36:26
  (բռավո) (բռավո)
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Miley FORever
  2012-04-13 21:37:18
  շատ եմ սիրում...մի տեսակ նենց հետաքրքիր հայացք ունի,չես հասկանում-ուրախ ա,թե տխուր :( :( (բռավո) (բռավո)
 • Art47
  2012-04-13 21:37:39
  (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-04-13 21:50:01
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • Knarik...(Քոփիի ԿԳՆ)
  2012-04-13 23:50:37
  Վախ իրա գրածները շատ խորն են,շատ եմ կարդացել (ծաղիկ)