Copy SMS

Ստատուսներ և նկարներ

Ստատուսներ և նկարներ - ստատուսներ, նկարներՄեծ է այն սիրտը, որ սիրել գիտի, Ատել չգիտի, բայց ներել գիտի:Ստատուսներ և նկարներ - ստատուսներ, նկարներԻսկչե՞սվախենում, որհանկարծ... մեռնեմ: Եսվախենումեմ, շա՜տեմվախենում, Բայցո՛չինձհամար, Այլլոկքե՜զհամար. ԻսկթեհանկարծիմմահովխախտվիՀավասարակշռվածայսվիճակըքո, Ո՞նցպիտիլինես, Ի՞նչպիտիանես: Տե՛ս, որիմմահովքեզչկործանե՜ս...♥♥♥
Ստատուսներ և նկարներ - ստատուսներ, նկարներՄեզ ոչինչ չի կարող բաժանել, քանի դեռ մեր սրտերը միասին են... ♥
Ստատուսներ և նկարներ - ստատուսներ, նկարներՍիրտստանջվու՜մէ, անհանգստանում, Ինքնիրենխոսում, ինքնիրեն` լռում:Ինչո՞ւէայդպեսսիրտստառապումԱյդտառապանքըինչպե՞սէկոչվում...Չեմհասկանումթեի՞նչէկատարվումՄիայնկարծումեմ, որիմմեջանվերջԿարո՜տնէ... խոսում
Ստատուսներ և նկարներ - ստատուսներ, նկարներԿան մարդիկ կյանքում դիմակ են հագած, Կան նաև մարդիկ հոգնած են տանջված,Կյանքը բարդ գիրք է,էջեր կան թերթված, Թերթված էջերում շատերն են անցած
Ստատուսներ և նկարներ - ստատուսներ, նկարներ


Ստատուսներ և նկարներ - ստատուսներ, նկարներ