Copy SMS

 • ՆԱՐԵԿ
  2012-04-18 15:54:47
  հա ինչ ես գնացել եմ դե Մարիենք մեզ բառեկմ են իռանց հետ գնաց ենք Գյւոմրի ըտեղ են ք մնացել շատ լավնա (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • mari99
   2012-04-18 15:57:04
   Նարեկ կարողա դու Հայերեն գրել չգիտես
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-04-18 15:58:56
    գիտեմ համ օդնով եմ գրում համ ել քոփիով |( |( |( |( |(
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-04-18 16:00:30
    մար հիշում ես ինչ լավ տեղ եր ընենց կուզեմ ելի եթանք (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-04-18 16:03:55
    մար հիշում ես որ մամաենք ասեցին եթանք ուրիշ հըուրանց որ ես դու ու Նժդեն ասինք որ ես հյուրանոցը եթանք ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (լավ) (լավ)
 • ՆԱՐԵԿ
  2012-04-18 15:56:10
  վայյյյյյյյյյյյյյյյյյ սղալ գրեցի Գյումրի (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • ՆԱՐԵԿ
   2012-04-18 15:57:21
   էէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէէ հետս ինչա կատարվում (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) սաղ սխալ եմ գրում
   • mari99
    2012-04-18 16:05:56
    դուգիժ ես
   • ՆԱՐԵԿ
    2012-04-18 16:10:37
    ի դու ես գիժ սպասի եքուց դպրոց կգաս (դեմք) (դեմք) (դեմք)
  • mari99
   2012-04-18 16:06:30
   որտեղ ես սխալ գրե
 • (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-18 17:04:23
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Լիլիթ(ړײ)
  2012-04-18 17:05:27
  Դավոյի հյուրանոցին չի հասնի :D :D
 • (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) շաաաատ սիրուն ա , աշկիս հարսանիքիքցս հետո էթամ ըտե