Copy SMS

 • ViTaMiNcHiK (EMm)
  2012-04-20 22:27:48
  ՀՏ-ն :D :D :D Բա Ջուսըըըըըըը :D :D :D :D :D
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-20 22:29:02
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Edit<3
  2012-04-20 22:29:36
  :) ամենալավը Ռաֆոն եր խնձորի տեղը տանձ :)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-04-20 22:31:41
  ՄԻշԸՍ ԴԱժԸ ՍԵՆՑ էԼ ՍԻրՈՒՆԱ ԿՅԱՆՔՍ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Edit<3
  2012-04-20 22:32:24
  սիրում ես՞ :)
  • ☆★❤NARI❤☆★
   2012-04-20 22:34:19
   ԸՏԵՆՑ ՄՌՈՒթԻ ՈՆՑ ԿԱրԱՍ չՍԻրԵՍ (ժպիտ)
 • Edit<3
  2012-04-20 22:35:13
  եսիմմ՞՞ :) :) :) :)
 • Hayk
  2012-04-20 22:37:07
  :D :D :D :D :D (լավ)
 • Edit<3
  2012-04-20 22:39:24
  մերսի :) :)
 • Arthy (Official CopyPage)
  2012-04-21 07:46:50
  (ուրախ) (ուրախ)
 • Edit<3
  2012-04-21 09:25:51
  :) :) :)
 • Սիրուշո
  2012-04-24 13:15:33
  լավնա (բռավո)
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-04-25 20:37:15
  :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • EdiT♥(
  2012-04-27 22:15:30
  մեչսի :) :)
 • (ړײ) Mash(ړײ)
  2012-04-29 10:05:44
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • (ړײ) Realchi(ړײ)
  2012-04-29 12:19:04
  ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • Edit<3
  2012-06-02 15:36:36
  O:) O:) O:)
 • Magdalena
  2012-06-02 15:38:51
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
 • Edit<3
  2012-06-02 15:42:32
  :) :) :) :)
 • հեղափոխական...
  2012-06-16 22:19:43
  (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ)