Copy SMS

 • ღℒIℒITღ
  2012-04-20 13:46:03
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-04-20 13:48:29
  ԵՆ ծՅՈՌԿԱ ՍՂԱրԱՆԸ ՀԵչ փՈրՑԵԼ ԵՆ :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Molli
   2012-04-20 13:56:58
   հա ես մի անգամ նենց հավես էէէէէէէէէրրրրր պպպաաաաաաաաաայյյյյյյյյյյյյյ :D :D :D :D (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-20 14:00:06
    փՈրՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՈՏԵրԻՏ ՀԵՏ ԱՄԵՆԻՆչ ՆՈՌՄԱԼԱ ՀՈ չԻ ՔԵրՎԵ-ՄԵրՎԵ :D :D :D :D :D :D :D :D
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-20 14:00:23
    փՈրՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՈՏԵրԻՏ ՀԵՏ ԱՄԵՆԻՆչ ՆՈՌՄԱԼԱ ՀՈ չԻ ՔԵրՎԵ-ՄԵրՎԵ :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Emma
  2012-04-20 14:04:54
  (խփո) (խփո) (լավ)
 • Թամարա
  2012-04-23 16:32:06
  (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-04-23 22:22:06
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)