Copy SMS

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ

The Daily Beast-ը ի մի է բերել այն 10 կանոնները, որոնցով կյանքում առաջնորդվում է ԱՄՆ-ի առաջին տիկին Միշել Օբաման` ըստ Էլիսոն Սեմուելսի «Ի՞նչ կաներ Միշելը. Էականին ու ոճին համահունչ ապրելու ժամանակակից ուղեցույց» գրքի (What Would Michelle Do: A Modern Day Guide to Living With Substance and Style?): Լրատվամիջոցն այս «կյանքի օրենքները» կարևորել է հատկապես ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնի համար նոր ընտրապայքարի լույսի ներքո` ընդգծելով, որ այդ կտրվածքով տիկին Օբաման անթերի է:

1. Երջանիկ դեմք ընդունիր

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ2. Երբեք մի դադարիր ուրիշներից սովորելուց:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ3. Կազմածդ ցուցակները կրկնակի ստուգիր:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ4. Զարմացրու ինքդ քեզ և մնացած բոլորին:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ5. Կինը իրեն բարձր պետք է պահի:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ6. Կանայք կարող են ընկերություն անել:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ7. Փոփոխություններ արա այնտեղ, որտեղ հարկավոր է:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ8. Հետևիր քո սրտին:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ9. Հետևիր քո Facebook-ին:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ10. Կրիր այն հագուստը, որը կարող ես քեզ թույլ տալ:

ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ կյանքի 10 կանոնները - կին, կանոններ

3

1

1114