Copy SMS

 • MEL♥MeSsI
  2012-04-22 17:05:07
  (լավ) (լավ) (լավ)
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-22 17:06:03
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • Miley FORever
  2012-04-22 17:06:47
  4շատ լավնաաաաա (բռավո) (բռավո)
 • We remember 1915
  2012-04-22 17:08:40
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) ]:)
 • Emma
  2012-04-22 17:11:47
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • ☜♡☞♥mari96♥☜♡☞
   2012-04-22 17:12:42
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) մերսի շատ (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • Emma
    2012-04-22 17:13:43
    ;) խնդրեմ շատ (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
  2012-04-22 17:13:35
  նուրբիկ ու լավն էին,ես իմ մատները մի անգամ ֆռենչ էի արել ու կողքը սև բանտիկներ :) :)
  • ☜♡☞♥mari96♥☜♡☞
   2012-04-22 17:14:27
   հա ես էլ եմ սիրում նուրբ եղունգներ,,,,, (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
   • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
    2012-04-22 17:15:04
    չեմ սիրում սուր,աչք ծակող եղունգ :) ....... (գինի)
   • Miley FORever
    2012-04-22 17:15:39
    ես էլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլլ ամենալավը 4ն ա (խփո) (խփո)
   • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
    2012-04-22 17:16:57
    լավերը շատ են,բայց կա նաև մի քիչ վատերը, դե դա ըստ / ճաշակի / (լավ) (լավ)
   • Miley FORever
    2012-04-22 17:17:50
    բա ոնց....շատերը ինձ դուր չեկան էլլլլիիիիի ;) ;) ;) :D :D :D
   • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
    2012-04-22 17:22:10
    հասկացա :) :)
   • Miley FORever
    2012-04-22 17:22:45
    բա ինչի քո ձևերով մի հատ չբարևեցիր :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
   • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
    2012-04-22 17:23:29
    պրիեեեեետտտտտտտտտտտտտտտ (խփո) (խփո) :D :D
   • Miley FORever
    2012-04-22 17:24:19
    հելլլլօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօօու /այ էս ուրիշշշշշշ ;) ;)
   • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
    2012-04-22 17:25:12
    ինչ կա բզբզնյակ ջաաաաաաաաաաննննն (խփո) (խփո) (խփո)
   • Miley FORever
    2012-04-22 17:26:21
    էդ երբվանից բզբզնյակ դառանք :D :D :D դու ասա,էս ուր ես կորել չկաս :)
   • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
    2012-04-22 17:27:20
    էն օրվանից դառար բզբզնյակ,երբ ես քո նվերը տալիս էի էն դպրոցի պահակինննննն (խփո) (խփո) :D .եսիմ,կորել եմ էլի,դու ասա ինչ կա (խփո) (խփո)
   • Miley FORever
    2012-04-22 17:35:00
    պարզ աաաա :D :D :D ինչ ըլնի,,,,անկապ...էրեկ չկարացա շատ մտնեմ դրա համար պարապմունքներս թողել մտել եմ......ամոթ ինձ :D :D
   • Sargsyan...(Նախագահ՝)...
    2012-04-22 17:36:01
    ամոթ քեզ :D :D ամոթ ամոթ հազար ամոթ,ես կզանգեմ դեռ ծնողներիդ հետ կզրուցեմ,և կասեմ,որ քեզ զրկեն բոլոր իրավունքներից,ինչ կապված է համացանցի հետ ;) :D :D :D :D :D
   • Miley FORever
    2012-04-22 17:38:13
    դուք սխալվում եք օրիորդդդդդդդ.....ես իմ դասերն աչքաթող չեմ անում ԵՐԲԵՔՔՔՔ :D :D :D :D
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-09-17 16:45:43
  (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (խփո) (լավ) (լավ) (լավ)