Copy SMS

Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել...

Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել... - հետաքրքիր, զարմանալի

Thylacinus cynocephalus

Տեսակը  ոչնչացել է 1936 թ.

ԴՆԹ ն պահպանվել է 4


Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել... - հետաքրքիր, զարմանալի

Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել... - հետաքրքիր, զարմանալիDoedicurus clavicaudatus

Տեսակը  ոչնչացել է 11 հազար տարի առաջ

ԴՆԹ ն պահպանվել է 2

Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել... - հետաքրքիր, զարմանալիCoelodonta antiquitatis

Տեսակը  ոչնչացել է 10 հազար տարի առաջ

ԴՆԹ ն պահպանվել է 4

  

Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել... - հետաքրքիր, զարմանալի

DoDo կամ  Raphus cucullatus

Տեսակը  ոչնչացել է 1690թ. 

ԴՆԹ ն պահպանվել է 1

Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել... - հետաքրքիր, զարմանալիMegatherium americanum

Տեսակը  ոչնչացել է 8 հազար տարի առաջ

ԴՆԹ ն պահպանվել է 3

Dinornis robustus

Հայտնի է դարձել թե ոչնչացած որ կենդանատեսակին կարելի է վերակենդանացնել... - հետաքրքիր, զարմանալիMegaloceros giganteus

Տեսակը  ոչնչացել է 7,7 հազար տարի առաջ

ԴՆԹ ն պահպանվել է 3

ՎԵՐՋ...հեղինակային Գրառում...

7

24

2779