Copy SMS

Չեմ մոռանա ...

Չեմ մոռանա ... - հույս, հավատ, սերԵՍ ՉԵՄ ՄՈՌԱՆՈՒՄ կյանքում ոչ մեկին և չեմ մոռանում ոչ մի լավություն,
Ինչ էլ, որ լինի այս դաժան կյանքում`չեմ մոռանա ես իմ ծնողներին…

Ես չեմ մոռանա օրերը իմ խենթ,օրերս տխուր և ոչ էլ դաժան,
Չեմ մոռանա ես տունը իմ գյուղի,ու ընկերներիս ինձ այդքան արժան:

Ոնց կարող եմ ես մոռանալ մարդկանց,ովքեր կարոտով ինձ սպասել են,
Ովքեր իմ սիրուց թաքուն լացել են,երբ ես տխրել եմ`հավատացրել են,որ ամեն ինչ լավ է լինելու….

Նրանց,ովեր ինձ համար բան չեն խնայել,ինչ ես ուզել եմ`ինձ նվիրել են…
Եվ եթե հանկարծ վիրավորել եմ,հավատացեք,ես`միշտ ձղջացել եմ:

Եվ չեմ մոռանա ես կյանքում նրանց,որոնց համար ես անչափ հուզվել եմ,
Ես նրանց սիրուց թեկուզ մերժվել եմ,բայց միշտ ես նրանց անվերջ  հարգել եմ…..

Եվ եթե հանկարծ մոռանամ մեկին,ես այս աշխարհից թող որ հեռանամ,
Բայց հեռանալիս հաստատ ես կյանքում,ոչ մեկին հաստատ ԵՍ ՉԵՄ ՄՈՌԱՆԱ…..  

ԵՐԵԽԵՔ ՋԱՆ ԵՍ ՊՈՍՏԸ ՆՎԻՐՈՒՄ ԵՄ ԲՈԼՈՐԻՏՙ Չեմ մոռանա ... - հույս, հավատ, սեր ՈՒ ՆՎԻՐՈՒՄ ԵՄ ԵՆ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՒՄ ՇԱՏ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄՉեմ մոռանա ... - հույս, հավատ, սեր

Չեմ մոռանա ... - հույս, հավատ, սեր

5

44

1006

 • Շատ լավն էր ապրես (բռավո) (բռավո) (բռավո) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի) (ծաղիկ) (բռավո) (գինի)
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-22 22:28:27
  (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո) (լավ) ԱՊՐԵՍ (բռավո)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-04-22 22:29:29
  (խփո) ՎՈՒխ ջԱՆ ԵՍԻՆչ ԼԱՎՆ Եր (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • Hayk
  2012-04-22 22:33:56
  :(
 • Hayk
  2012-04-22 22:34:00
  (լավ)
 • St.Nare
  2012-04-22 22:34:16
  Հա շաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաատ (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • ♥Anna-Number One♥
  2012-04-23 14:31:56
  ապրես,հոյակապ պոստ էր