Copy SMS

Ստուգեք Ձեր ուշադրությունը

Ստուգեք Ձեր ուշադրությունը - հետաքրքիր, զվարճալի, Ուշադիր նայեք նկարին այնտեղ կատու է թաքնված: Փորձեք գտնել նրան, եթե 2 րոպեում գտաք նրան, ապա ձեր ուշադրությունը լավ է:

Իսկ եթե ոչ ուրեմն նայեք ներքև և կտեսնեք որտեղ է կատուն:Ստուգեք Ձեր ուշադրությունը - հետաքրքիր, զվարճալի,

Ստուգեք Ձեր ուշադրությունը - հետաքրքիր, զվարճալի,

5

3

1006