Copy SMS

Մայրիկ...Եղեռնի մասին Ֆիլմ

Մայրիկ...Եղեռնի մասին Ֆիլմ - հետաքրքիր, զարմանալի, Մայրիկ


Ռեժիսոր Աշոտ Մալաքյան կամ Անրի Վեռնյո...

 

Եթե կարող եք տրամադրեք ձեր "Թանկարժեք ժամանակից" և նայեք այս   ֆիլմը որը պատմում է մեր ժողովրդի տանջանքները....Թարգմանված է ՀԱՅԵՐԵՆ

9

37

3995