Copy SMS

Պոտոսինն

Հիդրոէլեկտրակայանի էլեկտրաէներգիա ստեղծելու պատճառով Վենեսուելյան քաղաք Պոտոսինն անհետացել էր 25 տարի առաջ՝ այն ջրի տակ էր 1985 թվականից:Վերջին ժամանակահատվածում երաշտի պատճառով ջրի մակարդակը իջել է և կանգուն մնացած եկեղեցին գրավում է հազարացոր զբոսաշրջիկների:

Պոտոսինն - նկարներ, գեղեցիկ
Պոտոսինն - նկարներ, գեղեցիկ
Պոտոսինն - նկարներ, գեղեցիկ
Պոտոսինն - նկարներ, գեղեցիկ
Պոտոսինն - նկարներ, գեղեցիկ
Պոտոսինն - նկարներ, գեղեցիկ

8

4

1173