Copy SMS

 • Milka99
  2012-04-28 22:45:22
  վերջնաաաաաաաաաաաաա :D :D :D
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-28 22:45:48
  :D (լավ) :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • Marine217
  2012-04-28 23:00:43
  ]:) ]:) ]:) ]:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-04-28 23:01:35
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D շԱՏ ճԻշՏ էրրրրրրրրրրր :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • ℋAsIkO.»-(¯`v´¯)-».A.
  2012-04-29 09:12:54
  :D :D :D :D :D լավն էր :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) (ուրախ)
 • POQRIK HRASHQ
  2012-04-29 09:15:39
  վաաաայ ԿԱրո,,, վերջն ես հա դու այ տղաաաաաաաաաաաաաաաաաաա,ատ ապրես,,, հիանալի էիր ;) ;) :) :) :) :) :) :)
 • Viki FCB ➷❤➹
  2012-04-29 10:09:38
  լավանաաաաաաաաաաաաաաաաաաաաա :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • S♥na - Քոփիի Ճաշակ
  2012-04-29 10:19:31
  մալադեց Կոլյա ընտիր կոմիքս էր :D :D :D
 • -ℳanukyan(◔̯◔)
  2012-04-29 10:22:54
  :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
 • 258400
  2012-04-29 11:32:05
  Լավն էր (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) :D :D :D :D
 • ♥ S. i. L. v. A. ♥
  2012-04-29 11:52:31
  :D :D :D :D
 • :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ)
 • qnar97
  2012-04-29 12:04:23
  (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) :) :) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • M.A.(R).Y
  2012-04-29 14:08:47
  ինձ էլ ա վտանգավոր տունը մենակ թողել (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) :D :D :D :D :D :D
 • H
  2012-04-29 23:03:43
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) :D :D :D :D լավն էր
 • Jpitik
  2012-05-01 08:37:25
  հիիիիիիիիիիի հաստատ ]:) :D :D
 • AVRIL LAVIGNE
  2012-05-12 14:45:32
  ՃԻՇՏԱ ՄԵՆԱԿ ՍԵՆՑ ՊԱՀԵՐԻՆ ԵՆՔ ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ ՈՐ ՊԵՏՔԱ ՄԵՐ ՄԱՄԱՆԵՐԻՆ ՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆ ՉՏԱՆՔ (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) (լավչեմ) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :P:O(խփո)(ոչոչ)(վայքո)(վատ)(ուրախ)(ուռա):((պարել)(ժպիտ)|-)(ախ)(օգո)|((պաղպաղակ)(լուսնաքայլ)]:)(լավ)(լավչեմ):'(:^):@O:)(գինի)(դեմք)(:|(ծաղիկ)(բռավո)(խոնարհվել);):D:)
 • Սառա, ձեր մոծյոկ:D
  2013-08-20 15:31:23
  :D :D :D :D