Copy SMS

ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ )

ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր


ՆԱԽ ՆՇԵՄ ՈՐ ՍԱ ԻՄ ԱՌԱՋԻՆ ՊՈՍՏՆ Է ՆՎԻՐՎԱԾ ԿՈՄԻԿՍՆԵՐԻՆ..ԵՎ ԵՐԵՎԻ ՈՉ ՎԵՐՋԻՆ>>>>ՀՈՒՅՍ ՈՒՆԵՄ ԴՈՒՐ ԿԳԱ ԴԵ ԻՆՉ ԳՆԱՑԻՆՔԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր

ԵԹԵ ՏԵԿՍՏԸ ՉԻ ԵՐԵՎՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ՍԵԽՄԵԿ ՆԿԱՐԻ ՎՐԱ ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր

ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր
ԿՈՄԻԿՍՆԵՐ ( ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ) - կոմիքսներ, կոմիքս, հումոր

 • խնդրում եմ լուրջ չդատեք (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (ծաղիկ)
 • ღℒIℒITღ
  2012-04-30 20:23:56
  (լավ) :D :D ]:) ]:) ]:)
 • ☆★❤NARI❤☆★
  2012-04-30 20:24:59
  :D :D :D ԼԱՎՆԵՅՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ :D :D :D
  • մերսիիի (ժպիտ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:26:17
    ;)
   • (ծաղիկ) (ծաղիկ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:31:25
    O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:) O:)
   • (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:36:06
    ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
   • :O (վայքո) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:40:41
    :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) |-) (ախ) (օգո) |( (պաղպաղակ) (լուսնաքայլ) ]:) (լավ) (լավչեմ) :'( :^) :@ O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (խոնարհվել) (խոնարհվել) ;) :D :) :D ;) (խոնարհվել) (բռավո) (ծաղիկ) (:| (դեմք) (գինի) O:) |-) (ախ) (օգո) |( (պաղպաղակ) (լուսնաքայլ) ]:) (լավ) (լավչեմ) :'( :^) :@ (պարել) :( (ուռա) (ուրախ) (վատ) (վայքո) (ոչոչ) (խփո) :O :P |-) (ախ) (օգո) |( (պաղպաղակ) (լուսնաքայլ) ]:) (լավ) (լավչեմ) :'( :^) :@ (ժպիտ) (պարել) :( (ուռա) (ուրախ) (վատ) (վայքո) (ոչոչ) (խփո) :O :P O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) (ժպիտ) :@ (պարել) :( (ուռա) (լավչեմ) (ուրախ) (լավ) (վատ) ]:) (վայքո) (լուսնաքայլ) (ոչոչ) (պաղպաղակ) (խփո) :O (օգո) :P |-) O:) (գինի) (դեմք) (:| (ծաղիկ) (բռավո) (խոնարհվել) ;) :D :) :@ :^) :'( (լավչեմ) (լավ) ]:) (լուսնաքայլ) (պաղպաղակ) |( (օգո) (ախ) |-) :P :O (խփո) (ոչոչ) (վայքո) (վատ) (ուրախ) (ուռա) :( (պարել) (ժպիտ) :D ;) (խոնարհվել) (լավ) (լավչեմ) :'( :^) (պարել) :( (ուռա) (ուրախ) |( (ոչոչ) (խփո) (օգո) :O (ախ) :P |-) :P :O (օգո) |( (խփո) (ոչոչ) (պաղպաղակ) (ծաղիկ) (:| (դեմք) (գինի) O:) (:| (ծաղիկ) (լուսնաքայլ) ]:) (լավ) (լավչեմ) (ուռա) :( (պարել) :^) :'( (ժպիտ) :@ :) :D (խոնարհվել)
   • (վայքո) (վայքո) (վայքո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) ]:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:44:23
    (խփո) |( |( |( |( |( |( |( (խփո) |( (խփո) |( (խփո) |( (խփո) |( (խփո) (խփո) (ոչոչ) (ոչոչ) (խփո) |( (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) :) :) :) :D :D :D ;) ;) ;) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (:| (:| (:| (գինի) (գինի) (գինի) O:) O:) O:) O:) (ախ) (ախ) (ախ) (ախ) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) |( |( |( |( (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) ]:) ]:) ]:) ]:) (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (խփո) (խփո) (խփո) :O :O :O (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (վայքո) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) (պաղպաղակ) |( |( |( |( (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (օգո) (ախ) (ախ) (ախ) |-) |-) |-) O:) O:) O:) (գինի) (գինի) (գինի) (:| (:| (:| (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) ;) ;) ;) ;) ;) :D :D :D :D :D :) :) :) :) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (ժպիտ) (պարել) (պարել) (պարել) (պարել) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) :D :D :D ;) ;) ;) (բռավո) (բռավո) (բռավո) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (:| (:| (գինի) (գինի) O:) (գինի) (ախ) (ախ) (վատ) (ոչոչ) (վատ) (ուրախ) (ուռա) (ուրախ) (պարել) (ժպիտ) (ոչոչ)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:47:03
    O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:47:16
    O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:47:16
    O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:47:16
    O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:47:16
    O:)
   • ☆★❤NARI❤☆★
    2012-04-30 20:47:16
    O:)
 • Ապրես Արմ
 • Ψ Saqo Ψ
  2012-04-30 20:52:55
  (լավ) (լավ) (լավ) (ուրախ) ամենաառաջինը որ լավն էէէէր (բռավո) (բռավո)
 • Anul
  2012-04-30 21:21:50
  (բռավո) (բռավո) (բռավո)
 • ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:) ]:)
 • AℛMAN
  2012-05-07 20:50:45
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ՊՈՈՈՈՈՈՍՏՍՍ ԲԱՑԵԵԵԵԵԼ ԵԵԵԵԵԵԵԵԵՆ (ուռա) (ուռա)
 • AℛMAN
  2012-05-07 20:50:47
  (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) (ուռա) ՊՈՈՈՈՈՈՍՏՍՍ ԲԱՑԵԵԵԵԵԼ ԵԵԵԵԵԵԵԵԵՆ (ուռա) (ուռա)
 • hasmik15
  2012-05-07 20:53:21
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :) :) :) :) :) :) :) :) :)
  • AℛMAN
   2012-05-17 18:48:14
   (ծաղիկ)
 • AℛMAN
  2012-05-07 20:54:00
  ԷՍ ՊՈՍՏՍ ՓԱԿԵԼ ԷԻՆ :( ԲԱՅՑ ԲԱՑԵՑԻՆ (ուռա) ՉՆԱՅԱԾ ՈՉ ՄԵԿ ՀԱՄԱՐՅԱ ՉՏԵՍԱՎ :(
 • Ğiжℕa’AαAαAα xĐ
  2012-05-07 21:25:47
  :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
  • AℛMAN
   2012-05-17 18:48:27
   (ծաղիկ) (ծաղիկ) (ծաղիկ) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել) (խոնարհվել)
 • Nora Arakelyan
  2012-05-08 13:50:21
  ես ել ասեմ սենց պոստ չկար ոնց հայտնվեց :^) (ուրախ) (ուրախ) (ուրախ)
  • AℛMAN
   2012-05-17 18:48:33
   (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ) (լուսնաքայլ)
 • Emma
  2012-05-17 13:09:18
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)
  • AℛMAN
   2012-05-17 18:48:37
   (լավ) (լավ) (լավ)
   • Emma
    2012-05-19 13:50:06
    :) :) :) :) :)
 • SaTeNik
  2012-06-07 12:41:45
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 • հեղափոխական...
  2012-06-09 19:41:21
  :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D (լավ) (լավ) (լավ) (լավ) (բռավո)
 • Sოﺁℓε ...♡
  2012-06-09 19:42:04
  (լավ) (լավ) (լավ) :D :D :D :D :D
 • հեղափոխական...
  2012-06-12 12:42:41
  (լավ) (լավ) (լավ) (լավ)